161

Pikieta środowisk około-LPR-owskich.
Wg jednej z uczestniczek złoża ropy znajdują się pod domem Tuska.
Hasła: „Polska umarła” czy „KORniki do lasów deszczowych”

[(prawie) biało-czerwone śniadanie w ramach protestu]

157

W spokojne przedpołudnie grupą mieszkańców trzypiętrowego
budynku wstrząsnęła akcja policji. Zaczęło się od otoczenia przez
grupę antyterrorystów samochodu osobowego. Następnie celowano
w okna i urządzono pościg za mężczyzną uciekającym w kierunku lasu.
Z pozostałych atrakcji można wymienić: skuwanie, wywarzanie drzwi,
kopanie, pokładanie na ziemię, czy spuszczanie się z balkonu.
Po całej akcji wszyscy wrócili do swoich prac.
W większości przypadków były to przygotowania do świąt.